Inget uppdrag är det andra likt. Det innebär att vi inte heller har någon standardmodell för hur vi hjälper våra kunder. Varje problem kräver sin lösning. Vad vi i stället gör är att tillsammans med dig som kund går igenom vad du vill få ut av ditt projekt. Därefter kommer vi med ett förslag till upplägg som innehåller : planering, genomförande och utvärdering. Alla delarna bedömer vi som lika viktiga, och det är också viktigt att vi tillsammans känner oss tillfreds med lösningen och hur vi skall mäta nyttan som Taroa skall tillhandahålla.

Självklart har vi ett antal modeller och metoder, vedertagna och med hög trovärdighet, som vi utgår ifrån när vi diskuterar upplägget. Men i slutändan är det ändå du som kund som avgör vad som är rätt för dig baserat på nyttan du vill få ut utav projektet.