Vi utbildar inom områdena företagsekonomi, it-kunskap, marknadsföring, affärsutveckling och makroekonomi. Det finns inga färdiga kurser utan upplägget vill vi diskutera med dig/er innan det fastställs i en kurs. Det är viktigt för oss att utgå ifrån det behov som ni har, annars vet vi inte ifall vi   levererar vad ni behöver.

Vår pedagogiska ansats bygger på hjälp till självhjälp. Det innebär att vi jobbar processinriktad med att kontinuerligt höja kompetensen hos våra kursdeltagare genom att de själva i stor utsträckning får utgå ifrån situationer som de känner igen och känner sig bekanta med. Utifrån dess utgångspunkter får de sedan lösa problem och där uppstår lärandet. Så har vi jobbat i många år med mycket gott resultat, både när det gäller kompetensutveckling men också när det gäller kurstillfredsställelse bland våra kursdeltagare.

Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om just ditt behov.