I Blekinge skärgård

Jonas Widtfelter är internationell ekonom från Lunds universitet. Han har jobbat som utbildningskonsult, kompetenskonsult, projektledare och med ekonomisk rådgivning i snart 25 år. Jonas har också lång erfarenhet av att bygga och leverera nytta till uppdragsgivare i form av kurser, projekt eller stödsystem.

Jonas har bred erfarenhet inom områden som projektledning, kompetensförsörjning, organisationsutveckling, utbildning samt ekonomi. Visionär som ser möjligheter, kreativa lösningar samt genererar idéer. God kommunikatör.

Erfarenhetsbredd:

  • Varit projektledare för ett 50 tal kompetensanalyser inom ramen för Europeiska Socialfonden.
  • Varit projektledare för ett flertal längre utbildningar med mycket bra resultat.
  • Bred erfarenhet av att jobba som utbildare – snart 20 år – med mycket bra utvärderingar från kursdeltagarna.
  • God pedagogisk förmåga att lära ut ekonomi till icke-ekonomer.
  • Breda kunskaper om ekonomi och ekonomisk redovisning.
  • Internationell erfarenhet av EU-finansierade projekt
  • Jobbat konsultativt gentemot studenter inom ramen för utbildning i många olika utbildningsområden.