En organisation är egentligen under ständig förändring och utveckling för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft. Detta sker både medvetet och undermedvetet. Men ibland kan det finnas behov av att göra denna utveckling mer strukturerad med tydliga mål. Detta kan vi hjälpa er med.

Vi jobbar med enkätundersökningar bland era anställda, leverantörer eller kunder. Självklart är de webbaserade. Med tydliga måltal som grund kan man sedan identifiera förbättringsområden. Områden som vi kan undersöka kan vara medarbetarnöjdhet, kompetensutveckling, kundtillfredsställelse eller liknande. Det är du som bestämmer undersökningsområdet.

Ibland kan det vara rätt att låta någon utomstående verka som projektledare för ett utvecklingsprojekt. T ex man vill undersöka känsliga områden, man inte har tid, inte har rätt kompetens etc. Under någon eller några av ovanstående omständigheter kan vi vara er behjälpliga som extern projektledare med roller som vi tillsammans definierar.