Taroa AB är ett företag vars affärsidé är " vi skall stärka våra kunders konkurrenskraft genom att tillföra kompetens inom området kompetensförsörjning. Med lönsamhet i fokus skall vi tillhandahålla tjänster inom områdena utbildning, utveckling och kompetensförsörjning."

Vi har mångårig erfarenhet av utbildning, vuxenpedagogik, av att driva utvecklingsprojekt samt konsultationer inom framför allt ekonomiska styrmedel. Sammantaget hoppas vi att denna erfarenhetsbank tillför er organisation kompetens som stärker er konkurrenskraft samtidigt som ni gör en lönsam utvecklingsinvestering.