Att genomföra ett utvecklingsprojekt som t ex att införa ett ledningssystem för kompetensförsörjningsprocessen tillför verksamheten många fördelar i form av ”mjukare värden” som att Ni blir en attraktivare arbetsgivare. Vi vill gå ett steg längre: Vi ser projektet som en investering och som vilken investering som helst skall det gå att i förväg lönsamhetsberäkna den. För att göra detta använder vi oss av modell utvecklad av Jack Philips, Ph.D. Den bygger på en vanlig ROI-beräkning men där man lagt till ytterligare en nivå till de traditionella fyra. Genom att införa denna femte nivå i modellen möjliggörs att lönsamhetsberäkna införandet av ett ledningssystem.

Modellen är den mest vedertagna metoden i världen idag för att lönsamhetsberäkna utvecklingsinsatser. Taroa och Jonas Widtfelter är certifierade i modellen.