I en värld av ständiga och allt snabbare förändringar blir en organisations förmåga att upprätthålla rätt kompetens på både kort och lång sikt en avgörande faktor för dess framgång. Utvecklingen av teknik och samhälle har stor betydelse för alla organisationer och deras medarbetare. Exempel på detta är ny informations- och kommunikationsteknik, demografiska förändringar, nya generationers värderingar, den ökande handeln, öppnade gränser och ökad rörlighet av arbetskraft. Detta utvecklingstryck tvingar organisationer att allt snabbare anpassa sina strukturer för att behålla konkurrenskraft och uthållighet.

När organisationen utvecklar arbetsplatser för morgondagens medarbetare är det viktigt att förstå deras tankar och önskemål. Då kan arbetsorganisationen utformas med ett arbetssätt så att man kan behålla och attrahera nya medarbetare. Arbetet ska vara intressant, meningsfullt, utvecklande och naturligtvis erbjuda en sund arbetsmiljö.

När vi pratar om kompetensförsörjning så menar vi en ”process i organisationen för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov”

Genom att arbeta strategiskt och systematiskt med kompetensförsörjning säkerställs löpande att en organisation har rätt kompetens för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Rätt kompetens ökar kvaliteten på organisationens varor och tjänster. Effekten blir också att uppfattningen hos kunder och finansiärer stärks. Dessutom blir organisationens attraktiv för potentiella och befintliga kunder.

Medarbetare i en organisation som har en väl fungerade process för kompetensledning får större möjligheter till personlig utveckling. Dessutom ökar organisationens förmåga att tillvarata medarbetarnas kompetens.

 

Med andra ord: genom att jobba systematiskt med Er kompetensförsörjning säkerställer Ni att Ni har rätt person med rätt kompetens på rätt plats i rätt tid.

 

Detta kan vi hjälpa er att uppnå !