Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Under perioden 2007–2013 satsas över 12 miljarder kronor på att hjälpa kvinnor och män att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete.

Vi har lång erfarenhet av att jobba med projekt finansierade av Europeiska Socialfonden. Låter detta intressant besöker vi er gärna och informerar om programmet. Tillsammans kan vi sedan göra en ansökan och projektförslag som kan stimulera ert företags nuvarande och framtida kompetensförsörjning.

Vill du veta mer om Europeiska Socialfonden är deras webbadress www.esf.se

Vi har även medverkat i och gjort ansökningar för EU-projekt finansierade av internationella programkontoret, framför allt Leonardo da Vinci och Gruntvig projekt. Vi har också ett stort nätverk ute i Europa när det gäller poteniella partners till dylika projekt.

Kontakta oss gärna, så kan vi tillsammans och förutsättningslöst skissa på ett projektupplägg till något av dessa program.